اتهامات بی اساس بدون بررسی دقیق


به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

طی روزهای گذشته پس از انتشار گزارش منتسب به کمیته صنایع و معادن شورای اسلامی، اتهامات و ادعاهای بی اساس مبنی بر پرداخت ۲۲۱ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال از سوی شرکت فولاد مبارکه اصفهان به سداویسا مطرح شد. . این ادعاها بر اساس گزارش بررسی نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد عملکرد آن شرکت است. موضوعی که بررسی دقیق و کارشناسی در آن صورت نگرفته است که باعث نگرانی افکار عمومی و رسانه ملی شده است. در همین راستا به افکار عمومی می رساند که صدا و سیما از سال ها قبل در راستای انجام وظایف قانونی و صرفه جویی در بخشی از بودجه مورد نیاز و در چارچوب قوانین و مقررات جاری اقدام به انعقاد قرارداد کرده است. با آنها جهت تبلیغ کالاها، خدمات و فعالیت های بنگاه های اقتصادی مشمول شرکت ذوب آهن مبارکه اصفهان، مانند سایر بنگاه های اقتصادی، از سال ۱۳۸۹ مطابق با قوانین، به منظور اطلاع رسانی فعالیت های خود، قراردادی را با شرکت ملی منعقد نموده است. رسانه برای پخش تبلیغات، مبالغ اخذ شده طبق قوانین. قرارداد طبق قانون به حساب خزانه واریز می شود و مبلغ اعلام شده توسط وزارت اقتصاد و دارایی واریز شده است. صداوسیما در راستای آگاهی بخشی به عموم، جزئیات این پرداخت ها را به شرح زیر اعلام می کند.

اتهامات بی اساس بدون بررسی دقیق

بار دیگر یادآوری می کنیم که کلیه فاکتورها در موعد مقرر صادر و تحویل گردیده و شرکت فولاد مبارکه اصفهان از سال های گذشته به صورت مستمر اقدام به توزیع آگهی های خود نموده است. در حالی که سیداوسیما جزئیات این قراردادها و مبالغ ناشی از آن را به صراحت اعلام کرد، گمان می رود در انعکاس گزارش سازمان صنایع و معادن، بدون بررسی دقیق و کارشناسی نام این سازمان ذکر شده باشد.

لذا سازمان صداوسیما حق پیگیری قانونی این امر را برای خود محفوظ می دارد.