اتصال بین لایه اوزون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیخولیا جوانان


بر مقدمه بررسی ها جام جم تحت وبتخلیه ازن روزی تحمیل تبدیل می شود کدام ممکن است آلاینده های مختلف اجتناب کرده اند گاز اگزوز خودروها، نیروگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر دارایی ها کشف نشده آفتاب خورشید قرار گیرند.

سطوح بالای آلاینده های ازن همراه خود متنوع اجتناب کرده اند بیماری های بدنی اجتناب کرده اند جمله آسم، ویروس های تنفسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دست دادن زندگی نابهنگام گفته می شود.

با این حال فینال بررسی اولین بررسی ای است کدام ممکن است اتصال بین درجه ازن را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش علائم مالیخولیا در نوجوانی را در وسط های تمدید شده تجزیه و تحلیل می تدریجی. علائم عبارتند اجتناب کرده اند ناامیدی مداوم، سرگیجه، اشکال در هدف اصلی، اشکال در خواب، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها خودکشی.

اریکا مانچیک، رئیس دپارتمان روانشناسی دانشکده دنور در آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید محقق ارشد این بررسی ذکر شد: «نتایج ما اهمیت ملاحظه به تأثیر آلودگی هوا بر سلامت روان جدا از سلامت بدنی را آرم می‌دهد».

محققان اجتناب کرده اند داده های تحقیق زودتر استرس دوران کودکی برای ادغام کردن ۲۱۳ نوجوان ۹ به همان اندازه ۱۳ ساله در سانفرانسیسکو استفاده کردند.

آنها دریافتند کدام ممکن است نوجوانانی کدام ممکن است در مناطقی همراه خود سطوح بعدی ازن اقامت می‌کنند، همراه خود تحویل داد زمان علائم مالیخولیا بیشتری آرم می‌دهند، حتی وقتی درجه ازن اجتناب کرده اند استانداردهای دولتی هر دو سراسری تجاوز نمی‌تدریجی.

جنسیت، سن، نژاد، آموزش پیرمردها، مشخصه‌های اجتماعی-مالی اقامتگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد خانواده تأثیری بر پیامدهای عمومی نداشتند.

این بررسی آرم داد کدام ممکن است حتی سطوح زیرین آلاینده ازن ممکن است مجازات ها انتقادی داشته باشد. این بررسی در روزنامه تحت وب Psychological Achievements چاپ شده شد.

ازن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر آلودگی باعث تحریک در هیکل می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل به مالیخولیا کمک می کنند. جوانان به بعضی از اینها آلودگی ظریف هستند از منطقیزمان بیشتری را در خارج اجتناب کرده اند منزل می گذرانند.

وی همراه خود تاکید بر تاثیر آلودگی بر سلامت بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی اشخاص حقیقی ذکر شد: استانداردهای استاندارد هوا در درجه سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فدرال باید تنظیم تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سختگیرانه تر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما باید مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات روی حیله و تزویر گیرانه تری برای صنایع آلاینده وضع کنیم. .

تأمین: سلامت نیوز

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/