آنهایی که پیام همکاری می دهند، اما کردار و گفتارشان متفاوت است، پشیمان می شوند
رئیس جمهور بر موضع جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تمایل به توافق عادلانه تاکید کرد و گفت: برخی از طرف های منطقه ای و بین المللی به طور مرتب از طریق پیام ها همکاری و تعامل دارند، اما در عرصه عمل رفتارشان با گفتارشان متفاوت است. این نفاق قطعاً آنها را پشیمان می کند.