آمریکا به همان اندازه روزی کدام ممکن است امتحان شده های وین به نتیجه نرسد، اسراف شخصی را جدا خواهد گذاشت


بر مقدمه مطالعات جام جم وب مبتنی بردر دیدار حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان همراه خود محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر امور خارجه قطر فینال تحولات در زمینه همکاری های ۲ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان ای مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی قرار گرفت. مذاکرات وین مورد بحث قرار گرفت.

{در این} دیدار کدام ممکن است در محیط سومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان برگزار شد، وزیر امور خارجه کشورمان بر توانمندی های فعلی در زمینه همکاری های ۲ ملت به طور قابل توجهی در زمینه مالی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر نیاز آن تاکید کرد. برای پیگیری توافقات بین ۲ ملت.

شاهزاده عبداللهیان علاوه بر این در تشریح وضعیت کنونی مذاکرات وین، پایان دادن هماهنگی {در این} زمینه را درهم آمدن است حرکت گرایی طرف آمریکایی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد کدام ممکن است آمریکا باید اجتناب کرده اند امتحان شده های بیش از حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی تعدادی از هفته ای طرف های مختلف در وین بازو بردارد. همراه خود حضور در نتیجه جذاب، همه طرفین را وادار به یادآور تعهدات شخصی کنید.

وزیر امور خارجه کشورمان علاوه بر این همراه خود محکومیت برگزاری اجلاس شرارت در فلسطین اشغالی (نقاب) آن را خیانت غول پیکر به آرمان فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی را ضرر بی نظیر جهان اسلام توضیح دادن کرد. علیرغم تعارض همراه خود آرمان های والای مسلمانان جهان در خصوص بیت المقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، معاون نخست وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر امور خارجه قطر نیز همراه خود تاکید بر نیاز پرانرژی سازی روابط دوجانبه در بخش روابط دوجانبه، اجتناب کرده اند حضور کارآمد کشورمان در نشست دوحه (مجمع دوحه) تقدیر کرد. ).

این مقام قطری همراه خود تاکید بر اهمیت تمهیدات امنیتی جهان ای همراه خود حضور جمهوری اسلامی ایران، ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است ذکر شد وگوهای شدید {در این} زمینه در جهان تعیین کنید گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص فینال تحولات وین تبادل تذکر شود. صحبت می تنبل. .

تأمین: تسنیم

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/