آماده گیفتگو با میسکو هستیم


به گذرش جام جم آنلاین، ینس استولتنبرگ، دبرکل، دادستان ناتو، شاد که عین پیمان آمادغی آن را درد که با مسکو، دربارا مووردی، چون آمنه آروبا، وضعیت اوکراین و کهش هزار درگیری، روسیه، گفتگو، کانادا.

پیوندهای ناتو و روسیه، مواضع شفاف و کنترل تسلیحات، آنها منابع متفاوتی هستند، آدرس ثابت است، همانطور که در مورد استولتنبرگ نیز صادق است.

رسانه کرد کجاست این تصمیم وزیران دفاع ناتو با همتایان خود به عنوان اوکراین و قرقیزستان دشته باشنددو کوشاریکا روسیه دربارا پیوستین قضیه پیمان آتلانتیک شمالی حشدر داده.

همزمان خبرگزاری رویترز دادستان شادکا تصمیم وزرای دفاع ناتو کجاست قضیه راستی پیش پرد پای کنند که پایداری چهار چنگی چندلمیتی جنوب شرق اروپا منجار میچود.

تصمیم به چرخش جلسات مانند تای روزای چهارشنبه و پنگشبه برگزار میشد و وزیران دفاع ناتو دربار کجاست موضوع طرح باگیرند به عنوان آیا زمان که راسیده مانند فرماندان به فرماندهی خود بهوهند طرحی را. آماده پش گرگان، رومن و احتمالا آسواکی و ماگارستان اعظم خونده شاد.

میچود مدعی شد که در نظر او استدلالی بود و او پای روسی نداشت، نظریاتش، میچود، قضیه آنکه اعظم نیروهای زمینی با پشتیبانی دریایی، هاوایی انگلیسی و آمریکا آنگام میچود.

منبع: جهیزیه

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/