آقا جنگ جهانی
همین چند روز پیش مقاله ای با ترجمه اسکات فاینبرگ منتقد و نویسنده هالیوود ریپورتر در مورد پیش بینی شانس اصلی جایزه جهانی اسکار منتشر شد. کنجکاو است که در لیست ۲۰ فیلمی فاینبرگ، عنوان فیلم «جنگ جهانی سوم» نیامده و این تحلیلگر فرصتی به نماینده سینمای ایران نداده است.