آغاز نهضت تولید فولاد خاص و پر آلیاژ از فولاد مبارکه
جلسه کمیته مدیریت شرکت مبارکه فولاد روز شنبه ۳۰ آبان ماه با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران این شرکت در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات فولاد مبارکه با هدف بررسی عملکرد شرکت در ماه گذشته و نیمه اول آبان ماه و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و زمینه های قابل ارتقا در حوزه های تولیدی.برنامه های توسعه و آتی شرکت برگزار شد.