آشنایی همراه خود اجزا خطر برای کبد


اشاره کردن شده جام جم تحت وبهمراه خود تحویل داد زمان، عواملی کدام ممکن است به کبد آسیب می‌رسانند می‌توانند در نتیجه زخم (سیروز) را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام نارسایی کبد شوند کدام ممکن است عالی وضعیت شبح کننده مسکن است.

همراه خود این جاری، متخصصان تاکید می کنند کدام ممکن است معامله با زودهنگام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند اجزا خطر قابل انجام است به کبد جایگزین تبدیل کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی بدهد.

در این متن تا ۶ مسئله کارآمد در تحمیل آسیب کبدی ردیابی شده است کدام ممکن است عبارتند اجتناب کرده اند:

کاغذ شکر
کبد اجتناب کرده اند مرتب سازی قند به تماس گرفتن فروکتوز برای ساخت چربی استفاده می تنبل. شکر تصفیه شده در نتیجه تجمع چربی در کبد تبدیل می شود.

برخی اجتناب کرده اند تحقیق آرم می دهد کدام ممکن است قند ممکن است به شبیه به ابعاد الکل برای کبد خطرناک باشد، حتی وقتی اضافه وزن نباشید.

این انگیزه عکس برای تجویز غذاهای شامل قندهای اضافه شبیه نوشابه ها، شیرینی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسرها است.

تقویت می کند دارویی طبیعی
این تقویت می کند ها قابل انجام است برای شما ممکن است صحیح نباشند، حتی وقتی برچسب “خالص” داشته باشند.

شناخته شده به عنوان مثال، برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی تقویت می کند طبیعی به تماس گرفتن کاوا را برای کاهش علائم یائسگی بلعیدن می کنند، با این حال تحقیق آرم می دهد کدام ممکن است این تقویت می کند ممکن است انجام کبد را سرکوب تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه هپاتیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارسایی کبد شود.

در همه زمان ها باید در گذشته اجتناب کرده اند بلعیدن هر گونه گیاه دارویی شناخته شده به عنوان دارو برای ضمانت اجتناب کرده اند امنیت آنها همراه خود دکتر شخصی مراجعه به کنید.

چربی اضافی
چربی اضافی می‌تواند در سلول‌های کبد تجمع تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه بیماری کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) شود. اگر {اضافه وزن}، اضافه وزن، میانسال هر دو دیابت دارید، احتمال ابتلا به کبد چرب غیر الکلی در ممکن است تا حد زیادی است.

استامینوفن
اگر کمردرد، عوارض هر دو دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی مسکنی شبیه استامینوفن هستید، حتما به مقدار صحیح بلعیدن کنید! استفاده بیش اجتناب کرده اند حد اجتناب کرده اند این دارو ممکن است باعث آسیب کبدی شود.

دوز روزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوز قابل تحمل استامینوفن را بازرسی کنید. بزرگسالان نباید بیش اجتناب کرده اند ۴۰۰۰ میلی خوب و دنج استامینوفن در روز بلعیدن کنند.

الکل
الکل یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند اجزا کارآمد بر کبد چرب، هپاتیت الکلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیروز کبدی است.

بلعیدن بیش اجتناب کرده اند حد ویتامین A.
هیکل ممکن است به ویتامین A خواستن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی آن اجتناب کرده اند گیاهانی شبیه میوه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات اخیر، به‌ویژه آنهایی کدام ممکن است زرشکی، نارنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرد هستند، خوشایند است، با این حال اگر تقویت می کند‌هایی همراه خود دوز بالای ویتامین A بلعیدن کنید، می‌تواند برای شما ممکن است ضرر تحمیل تنبل. کبد، متعاقباً در گذشته اجتناب کرده اند بلعیدن ویتامین A اضافی همراه خود دکتر شخصی مراجعه به کنید از قابل انجام است هیکل ممکن است اصلاً نیازی به بلعیدن این تقویت می کند ویتامین نداشته باشد.

تأمین: ایسنا

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/