آزادگان ناامن ترین آزادراه پایتخت است


بر مقدمه داستان ها جام جم اینترنتسرهنگ احسان مومنی ذکر شد: اصولاً تصادفات {به دلیل} خواب آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت بیش از حد در حال وقوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شبیه به روزهای عید بیشترین تصادفات {به دلیل} آن بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادف در نیمه های عصر هر دو نیمه های عصر رخ داده است. عصر. صبح زود.”

به آموزش داده شده است رئیس اداره تصادفات پلیس راه تهران، آسیب رسان ترین محورهای تصادفات شهر تهران به همین ترتیب آزادراه آزادگان، آزادراه امام رضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام علی است. آزادراه امام رضا در کمربندی قرار دارد کدام ممکن است خودروهای با کیفیت حرفه ای در آن تردد می کنند، عرض آزادراه بزرگ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} سه سطح پل اثیری موجود است با این حال افراد اجتناب کرده اند آن استفاده نمی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تصادف تبدیل می شود.

سرهنگ مومنی ذکر شد: انواع پله های پیاده شاید کم باشد با این حال اجتناب کرده اند تعدادی از الگوی غفلت شده است.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/