آزادسازی ۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی روستای سیمونمسلم مولایی در اعلام خبر فوق گفت: آزادسازی ۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی روستای سیمون با همکاری جهاد کشاورزی شهرستان و فرماندهی انتظامی و شهرداری اسلامشهر.
وی افزود: تمامی ساخت و سازهای بدون مجوز در این زمین ها تخریب شد و سوله های احداث شده در این زمین ها نیز جمع آوری شد.
استاندار مرکزی ادامه داد: با هرگونه تفکیک غیرمجاز و ساخت و ساز غیرمجاز در سطح بخشداری قاطعانه برخورد می شود.